Stortinget - Møte onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10

Dato: 22.10.2014

Sak nr. 2

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten.

De foreslåtte endringer foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Marianne Aasen til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, er overført til næringsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra næringsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 8, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmålene 5 og 6, fra representanten Marit Nybakk til utenriksministeren, må utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Jan Bøhler til utenriksministeren, vil bli besvart av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Odd Omland til fiskeriministeren, vil bli besvart av næringsministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 12, fra representanten Karin Andersen til justis- og beredskapsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 13, fra representanten Kirsti Bergstø til forsvarsministeren, blir, etter anmodning fra forsvarsministeren, flyttet og besvart etter spørsmål 4. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Ingunn Gjerstad.

Spørsmål 1

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 13

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 2

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 14