Stortinget - Møte fredag den 5. desember 2014 kl. 9

Dato: 05.12.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.51.