Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte fredag den 5. desember 2014 kl. 9

Dato: 05.12.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.51.