Stortinget - Møte fredag den 5. desember 2014 kl. 9

Dato: 05.12.2014

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:50:18]

Referat:

 • 1.(108)

  Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) (Prop. 39 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(109)

  Tillegg til Prop. 36 S (2014–2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014 (Prop. 41 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(110)

  Transplantasjonslov og obduksjonslov (Prop. 38 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(111)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Pål Farstad, Terje Breivik og Ketil Kjenseth om innføring av en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende («kataloghaivirksomhet») (Dokument 8:35 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(112)

  Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) (Prop. 37 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(113)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Rasmus Hansson om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge (Dokument 8:39 S (2014–2015))

 • 7.(114)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF – finansielle rammer) (Prop. 40 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.