Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 vedkommende Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Ingunn Gjerstad, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 12 Olje og energi og rammeområde 13 Miljø.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 2. desember 2014

Ola Elvestuen

leder og ordf. for kap. 1800 og 4800

Marit Arnstad

ordf. for kap. 595, 1409, 2465 og 3595

Nikolai Astrup

ordf. for kap. 1400, 1825, 4400, 4481 og 4825

Åsmund Aukrust

ordf. for kap. 1482

Tina Bru

ordf. for kap. 1810 og 4810

Rigmor Andersen Eide

ordf. for kap. 1432, 2440 og 5440

Jan-Henrik Fredriksen

ordf. for kap. 1425

Oskar J. Grimstad

ordf. for kap. 1406

Eva Kristin Hansen

ordf. for kap. 1420 og 4420

Rasmus Hansson

ordf. for kap. 1410 og 1830

Odd Henriksen

ordf. for kap. 1820 og 4820

Per Rune Henriksen

ordf. for kap. 1815, 1840 og 4840

Anna Ljunggren

ordf. for kap. 1471, 1472, 2490, 4471 og 5490

Eirik Milde

ordf. for kap. 1429 og 4429

Ingunn Gjerstad

ordf. for kap. 1408, 1474 og 1481