Stortinget - Møte torsdag den 14. april 2016 kl. 10

Dato: 14.04.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18:18.