Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 7. april 2016

Svein Harberg

Anette Trettebergstuen

leder

ordfører