Stortinget - Møte mandag den 13. mars 2017

Dato: 13.03.2017
President: Ingjerd Schou
Dokumenter: (Lovvedtak 60 (2016–2017), jf. Innst. 167 L (2016–2017) og Prop. 157 LS (2015–2016))

Innhold

Sak nr. 11 [22:18:18]

Stortingets vedtak til lov om endringer i ekomloven (Lovvedtak 60 (2016–2017), jf. Innst. 167 L (2016–2017) og Prop. 157 LS (2015–2016))