Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)

Dette dokument

  • Innst. 107 L (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 4 L (2016–2017)
  • Dato: 29.12.2016
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 29. november 2016

Iselin Nybø

Audun Lysbakken

fung. leder

ordfører