Stortinget - Møte lørdag den 17. desember 2016

Dato: 17.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Sak nr. 1 [09:02:02]

Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 – lovsaker (Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017))