Stortinget - Møte tirsdag den 27. februar 2018

Dato: 27.02.2018

Innhold

Sak nr. 1 [10:08:06]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (Innst. 133 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.