Stortinget - Møte tirsdag den 27. februar 2018

Dato: 27.02.2018

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 15 [19:10:07]

Referat

 • 1. (262) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Svein Roald Hansen, Eirik Sivertsen og Rigmor Aasrud om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere (Dokument 8:132 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (263) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Gina Barstad, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet (Dokument 8:143 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3. (264) Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) (Prop. 40 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (265) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Gina Barstad, Mona Fagerås og Nicholas Wilkinson om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger (Dokument 8:138 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (266) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk (Dokument 8:141 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt forslag 1, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 6. (267) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene (Dokument 8:145 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (268) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Tuva Moflag, Torstein Tvedt Solberg, Lise Christoffersen og Masud Gharahkhani om å iverksette konkrete og forpliktende tiltak mot vold og overgrep mot barn (Dokument 8:140 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (269) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Kari Elisabeth Kaski om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig (Dokument 8:139 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (270) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV (Dokument 3:5 (2017–2018))

 • 10. (271) Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk (Dokument 3:6 (2017–2018))

 • 11. (272) Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane (Dokument 3:7 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12. (273) Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering (Prop. 41 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13. (274) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg om smarte byer (Dokument 8:142 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord før møtet heves?

– Møtet er hevet.