Stortinget - Møte torsdag den 1. mars 2018

Dato: 01.03.2018
President: Morten Wold

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [17:49:44]

Referat

  • 1. (275) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen (Dokument 8:146 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

  • 2. (276) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Kjersti Toppe om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene (Dokument 8:149 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er kartet for i dag ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.