Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Dato: 24.10.2017
President: Olemic Thommessen

Voteringer

Votering

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 1–4.

Vi går da til votering.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Anniken Huitfeldt

 • 2. Michael Tetzschner

 • 3. Christian Tybring-Gjedde

 • 4. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

 • 1. Martin Kolberg

 • 2. Ingjerd Schou

 • 3. Audun Lysbakken

 • 4. Abid Q. Raja

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 1. Eirik Sivertsen

 2. Marianne Marthinsen

 3. Trond Helleland

 4. Christian Tybring-Gjedde

 5. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

 1. Nils Kristen Sandtrøen

 2. Hårek Elvenes

 3. Lene Westgaard-Halle

 4. Erlend Wiborg

 5. Kari Elisabeth Kaski

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Lise Christoffersen

 • 2. Espen Barth Eide

 • 3. Ingjerd Schou

 • 4. Morten Wold

 • 5. Emilie Enger Mehl

Varamedlemmer:

 • 1. Åsunn Lyngedal

 • 2. Vetle Wang Soleim

 • 3. Mudassar Kapur

 • 4. Silje Hjemdal

 • 5. Petter Eide

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Svein Roald Hansen

 • 2. Marianne Marthinsen

 • 3. Heidi Nordby Lunde

 • 4. Ingunn Foss

 • 5. Morten Ørsal Johansen

 • 6. Sigbjørn Gjelsvik

Varamedlemmer:

 • 1. Espen Barth Eide

 • 2. Fredric Holen Bjørdal

 • 3. Cecilie Myrseth

 • 4. Nikolai Astrup

 • 5. Margunn Ebbesen

 • 6. Terje Halleland

 • 7. Per Olaf Lundteigen

 • 8. Freddy André Øvstegård

 • 9. Carl-Erik Grimstad

 • 10. Steinar Reiten

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.