Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Dato: 24.10.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 22 S (2017–2018))

Sak nr. 3 [10:04:59]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 22 S (2017–2018))