Stortinget - Møte torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 140 S (2018–2019), jf. Dokument 8:239 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [11:46:37]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt (Innst. 140 S (2018–2019), jf. Dokument 8:239 S (2017–2018))