Stortinget - Møte torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 139 S (2018–2019), jf. Dokument 8:1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 5 [11:46:56]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket (Innst. 139 S (2018–2019), jf. Dokument 8:1 S (2018–2019))