Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2019

Dato: 19.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 41 (2018–2019), jf. Innst. 157 L (2018–2019) og Prop. 3 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 10 [13:36:48]

Stortingets vedtak til lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning (Lovvedtak 41 (2018–2019), jf. Innst. 157 L (2018–2019) og Prop. 3 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.