Stortinget - Møte onsdag den 5. juni 2019

Dato: 05.06.2019

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [15:56:01]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.