Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2020

Dato: 12.03.2020
President: Magne Rommetveit

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:05:33]

Referat

  • 1. (194) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen (Dokument 8:85 S (2019–2020))

  • 2. (195) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer (Dokument 8:86 S (2019–2020))

    Enst.: Nr. 1 og 2 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

  • 3. (196) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Siv Mossleth og Kari Anne Bøkestad Andreassen om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvåkningsaktiviteten frå Andøya til Evenes (Dokument 8:87 S (2019–2020))

    Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.