Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2020 *

Dato: 12.03.2020
President: Magne Rommetveit

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.06.