Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2020

Dato: 12.03.2020
President: Magne Rommetveit

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.06.