Stortinget - Møte fredag den 17. april 2020

Dato: 17.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.12.