Stortinget - Møte torsdag den 18. februar 2021 *

Dato: 18.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.00.