Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg

Dette dokument

  • Representantforslag 82 S (2020–2021)
  • Fra: Ole André Myhrvold, Ruth Grung, Nils T. Bjørke, Kjersti Toppe, Øystein Langholm Hansen og Ingrid Heggø
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. desember 2020

Ole André Myhrvold

Ruth Grung

Nils T. Bjørke

Kjersti Toppe

Øystein Langholm Hansen

Ingrid Heggø