Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Tove Karoline Knutsen om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak

Til Stortinget
22. november 2016

Ingvild Kjerkol

Torgeir Micaelsen

Ruth Grung

Tove Karoline Knutsen

Freddy de Ruiter