Representantforslag om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak

Dokument 8:18 S (2016-2017), Innst. 185 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 16.02.2017 Innst. 185 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.02.2017