Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand og Sigbjørn Gjelsvik om styrking av norsk anleggsbransje

Dette dokument

  • Representantforslag 38 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
7. januar 2020

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Geir Pollestad

Marit Knutsdatter Strand

Sigbjørn Gjelsvik