Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje

Dokument 8:38 S (2019-2020), Innst. 263 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 12.05.2020 Innst. 263 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje. Forslagsstillerne fra Senterpartiet har fremmet i alt 5 delforslag, om blant annet oppdeling av store entrepriser i mindre kontrakter, slik at det er mulig for flere mindre entreprenører å delta i konkurransene om oppdrag. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 26.05.2020