Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje

Dokument 8:38 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang