Representantforslag om norsk produksjon av viktige legemidler

Dette dokument

  • Representantforslag 171 S (2020–2021)
  • Fra: Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Sivert Bjørnstad, Kari Kjønaas Kjos og Tor André Johnsen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
23. mars 2021

Sylvi Listhaug

Siv Jensen

Sivert Bjørnstad

Kari Kjønaas Kjos

Tor André Johnsen