Representantforslag om norsk produksjon av viktige legemidler

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Kjønaas Kjos, Sivert Bjørnstad, Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Tor André Johnsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.05.2021 Innst. 405 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om norsk produksjon av viktige legemidler. Et enstemmig storting har vedtatt å be regjeringen om følgende: "Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon av viktige legemidler." "Stortinget ber regjeringen utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2021

   Debattert i Stortinget 20.05.2021
   Votert i Stortinget 20.05.2021