Representantforslag om krisetiltak og grønn gjenreisningsplan for Norge

Dette dokument

  • Representantforslag 192 S (2020–2021)
  • Fra: Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Eirik Faret Sakariassen og Karin Andersen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
25. mars 2021

Audun Lysbakken

Torgeir Knag Fylkesnes

Kari Elisabeth Kaski

Mona Fagerås

Lars Haltbrekken

Eirik Faret Sakariassen

Karin Andersen