Forslag fra stortingsrepresentantene Berit Brørby Larsen, Marit Nybakk, Gunhild Øyangen, Signe Øye, Gunn Karin Gjul, Sylvia Brustad, John I. Alvheim og Ågot Valle om at Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget slik at Stortinget får anledning til å drøfte det politiske grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjer for behandling av abortmateriale

Dokument nr. 8:96 (1997-98), Innst. S. nr. 33 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Berit Brørby, Gunn Karin Gjul, Gunhild Elise Øyangen, John I. Alvheim, Marit Nybakk, Signe Øye, Sylvia Brustad Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A),(FrP) og (SV) Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. S. nr. 33 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1998