Ny skattelov

Ot.prp. nr. 86 (1997-98), Innst. O. nr. 40 (1998-99), beslutning. O. nr. 45 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.02.1999 Innst. O. nr. 40 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 02.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999