Innstilling fra finanskomiteen om ny skattelov.

Dette dokument

Tilhører sak

Til Odelstinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 16. februar 1999.

Lars Gunnar Lie, Tore Nordtun, Siv Jensen,
leder. ordfører. sekretær.