Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be Regjeringen legge frem lovforslag som forbyr omskjæring av guttebarn, som ikke har medisinske årsaker.

Dokument nr. 8:6 (1998-99), Innst. S. nr. 82 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.02.1999 Innst. S. nr. 82 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.02.1999