Bevilgninger på statsbudsjettet for 1999

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1998-99), Jf. St. prp. nr. 1 (1998-99), St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 6, del II (1998-99), St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 9 (1998-99) og St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 13 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998