Endringer på statsbudsjettet 1998 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 17 (1998-99), kap 4590, Innst. S. nr. 53 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Innst. S. nr. 53 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998