Endringer i statsbudsjettet for 1998 under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde

St.prp. nr. 26 (1998-99), Innst. S. nr. 53 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Innst. S. nr. 53 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998