Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Terje Knudsen om et bredt sammensatt regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede hele verdikjeden i matvaremarkedet for å få en oversikt over prisforholdene og mulighetene for rimeligere matvarer

Dokument nr. 8:11 (1998-99), Innst. S. nr. 97 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. S. nr. 97 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 22.03.1999