Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (1998-99), Innst. O. nr. 11 (1998-99), Innst. O. nr. 16 (1998-99), beslutning. O. nr. 15-24 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1998 Innst. O. nr. 16 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1998