Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (1998-99), Innst. O. nr. 11 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Sendt tilbake til komiteen til fornyet behandling Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. O. nr. 11 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.1998