Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann og farledsbevis

Dokument nr. 8:19 (1998-99), Innst. S. nr. 91 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 16.02.1999 Innst. S. nr. 91 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.03.1999