Den 86. Internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 2.-18. juni 1998

St.prp. nr. 39 (1998-99), Innst. S. nr. 144 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 20.04.1999 Innst. S. nr. 144 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 27.04.1999