Forslag fra stortingsrepresentantene Asmund Kristoffersen, Gunhild Øyangen og Eirin Faldet om at henvisningskravet fra lege til kiropraktor m.m. skal falle bort

Dokument nr. 8:34 (1998-99), Innst. S. nr. 202 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Eirin Faldet, Gunhild Elise Øyangen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 01.06.1999 Innst. S. nr. 202 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1999