Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje om endring av reglene for godkjenning av høyere utdanning fra land utenfor EØS-området

Dokument nr. 8:35 (1998-99), Innst. S. nr. 157 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.04.1999 Innst. S. nr. 157 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1999