Energipolitikken. Kraftkontrakter med industrien

St.meld. nr. 29 (1998-99), kap. 8, Innst. S. nr. 233 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.06.1999 Innst. S. nr. 233 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999