Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om fleksibel lønnspolitikk i skoleverket

Dokument nr. 8:55 (1998-1999), Innst. S. nr. 98 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ursula Evje, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.01.2000 Innst. S. nr. 98 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2000

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2000