Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Ulf Erik Knudsen om lov om opphevelse av lov av 19. august 1994 nr. 57 om registrering av fritids- og småbåter

Dokument nr. 8:64 (1998-1999), Innst. O. nr. 37 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kenneth Svendsen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.12.1999 Innst. O. nr. 37 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999