Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om å be Regjeringen vurdere presiseringer i folkeregisterloven og skatteloven slik at personer med sterke tilknytningspunkter til landet har skatteplikt til landet

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 30. november 1999

Lars Gunnar Lie

leder

Kjellaug Nakkim

ordfører

Siv Jensen

sekretær