Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim om likebehandling av ulike typer helårsbolig i forhold til skattelovens bestemmelser om skattefordelen i Boligsparing for ungdom-ordningen (BSU)

Dokument nr. 8:17 (1999-2000), Innst. S. nr. 83 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.12.1999 Innst. S. nr. 83 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1999