Forslag fra stortingsrepresentantene Eirin Faldet, Oddvard Nilsen og Thore Aksel Nistad om endringer i regelverk og aldersgrense for kjøring med gokart

Dokument nr. 8:20 (1999-2000), Innst. S. nr. 86 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirin Faldet, Oddvard Nilsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (A), (H) og (FrP) Innstilling avgitt 16.12.1999 Innst. S. nr. 86 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1999